Wysyłka podpisanego danymi JPK z oprogramowania Małej Księgowości

Powrót do strony głównej
JPK – podpis kwotą przychodu


Najnowsza wersja oprogramowania (począwszy od wersji 2018.2.7) posiada już możliwość wygenerowania pliku JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) i wysłania go bezpośrednio z oprogramowania Małej Księgowości Rzeczpospolitej.
Plik JPK podpisujemy kwotą przychodu wykazaną w rozliczeniu rocznym
(PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-40/40A, PIT-37, PIT-38)
za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym wysyłany jest plik JPK.

Przykład:

Plik JPK za styczeń 2018 roku, wysyłamy do 25 lutego 2018 roku, podpisując danymi i kwotą przychodu za 2016 rok.

Najnowsze uaktualnienie oprogramowania dostępne jest na stronie http://malaksiegowosc.ekiosk.pl/aktualizacje.

Jak wysłać plik JPK podpisany danymi?


Aby podpisać wygenerowany plik JPK danymi i wysłać bezpośrednio z oprogramowania należy kliknąć w „Wyślij” (Księgowość -> Zestawienia -> Jednolity Plik Kontrolny)


Podpisywanie danymi JPK Jednolity Plik Kontrolny Mała Księgowość Rzeczpospolitej


W oknie „Wysyłanie dokumentu JPK” wybrać „Podpis danymi”.


Podpisywanie danymi PIT JPK Jednolity Plik Kontrolny Mała Księgowość Rzeczpospolitej


Wyświetli się okno „Dane uwierzytelniające” w którym należy podać następujące dane:
Podpisywanie kwotą przychodu JPK Jednolity Plik Kontrolny Mała Księgowość Rzeczpospolitej

  • NIP – NIP firmy której dotyczą przekazywane dane (plik JPK)
  • Data urodzenia – data urodzenia podatnika
  • Imię – imię
  • Nazwisko – nazwisko
  • E-mail – na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie z systemu JPK przekazania pliku. Proszę zwrócić uwagę czy podany adres e-mail jest prawidłowy, ponieważ nie jest weryfikowany.
  • Kwota przychodu wykazana w rozliczeniu rocznym – kwota przychodu z rozliczenia rocznego za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż obecny rok kalendarzowy

Na końcu klikamy „Podpisz”.