Klasyfikacji ABC sprzedaży

Powrót do strony głównej
Do czego służy raport klasyfikacji sprzedaży ABC?


Raport klasyfikacji sprzedaży ABC służy do podzielenia towarów na trzy grupy:

  • A – grupa do której zaliczone zostaną towary o największym obrocie, których procentowy udział w obrocie stanowi 75% całego obrotu.
  • B – w grupie tej znajdą się te towary które nie zostały zaliczone do grupy A, a ich udział w obrocie stanowi 20%.
  • C – do tej grupy zostanie zaliczona pozostała część towarów o procentowej wartości łącznej obrotu 5%.

Raport ten może pomóc odpowiedzieć na pytanie, które z towarów stanowią największą część obrotu, które zaś stanowią marginalną część. W przypadku towarów których całkowity obrót wynosi 5% należy zweryfikować opłacalność ich procesy dostawy oraz ograniczyć stany magazynowe tych towarów. W przypadku usług należy ocenić opłacalność świadczenia takich usług w stosunku do ich pracochłonności.

Raport może być wygenerowany dla poszczególnych magazynów w zadanych okresach.

Dodatkowo w oknie raportu można podsumować poszczególne grupy ABC oraz wygenerować wykres zależności procentowego udziału w obrotach od ilości pozycji towarów bądź usług.

Jak zarządzać oknem raportu klasyfikacji ABC sprzedaży?


utworzenie raportu

Opcja ta służy do wygenerowania raportu klasyfikacji ABC sprzedaży dla domyślnego magazynu. Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się okno w którym należy wprowadzić daty ograniczające dany okres.


wydruk raportu

Opcja ta służy do wydrukowania wygenerowanego raportu.


podsumowanie.

Dzięki tej opcji będzie można zobaczyć podsumowanie poszczególnych grup klasyfikacji ABC.


utworzenie wykresu krzywej ABC.

Opcja ta pozwala wygenerować wykres krzywej ABC sprzedaży. Poniżej przedstawiony został przykładowy wykres krzywej ABC.

Kolorem czerwonym oznaczona została grupa A, kolorem zielonym grupa B natomiast kolorem niebieskim grupa C. Z wykresu tego można między innymi odczytać iż 40% liczebności towarów stanowi 90% obrotów. Tzn. jeżeli w kartotece towarów istniały by wpisy 120 towarów oraz obroty ich wyniosły by za dany okres 20 tys. zł to 40% liczebności stanowi 48 pozycji, natomiast 90% obrotów to jest 18 tys. zł. Tak więc 48 pozycji z 120 „przynosi” 18 tys obrotów natomiast 72 pozycje tylko 2 tys. obrotu. Analizując wykres należało by się zastanowić i przeanalizować ilość zapasów towarów z grupy C ograniczając jak najbardziej stany minimalne tych towarów.


wyszukiwanie pozycji.

Ta opcja pozwoli na szybkie wyszukanie pozycji w raporcie ABC.


zmiana magazynu.

Opcja to pozwali na szybką zmianę magazynu i utworzenie raportu dla wybranego magazynu.