Kolumny Podatkowej Księgo Przychodów i Rozchodów

Powrót do strony głównej
Do których kolumn wpisujemy wartości?Wartości powinniśmy wpisywać do odpowiedniej kolumny Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z jej opisem:

 • Dla starego wzoru PKPiR:
  • 7 – Sprzedaż towarów i usług
  • 8 – Pozostałe przychody
  • 10 – Zakup towarów i materiałów wg. cen zakupu
  • 11 – Koszty uboczne zakupu
  • 12 – Koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem
  • 13 – Wynagrodzenia w gotówce i naturze
  • 14 – Pozostałe wydatki
  • 16 – Inne koszty
 • Dla nowego wzoru PKPiR:
  • 7 – Sprzedaż towarów i usług
  • 8 – Pozostałe przychody
  • 10 – Zakup towarów i materiałów wg. cen zakupu
  • 11 – Koszty uboczne zakupu
  • 12 – Wynagrodzenia w gotówce i naturze
  • 13 – Pozostałe wydatki
  • 15 – Inne koszty

Dodatkowo w programie przy wyborze kolumny Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów umieszczona jest opcja:

 • „Bez wpisu do księgi”

Oznacza to, iż wartość dokumentu nie zostanie wpisana do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Należy także pamiętać, iż kolumna 9 jest sumą kolumn 7 i 8 oraz kolumna 14 (dla starego wzoru PKPiR kolumna 15) jest sumą kolumn 12,13 (oraz 14 dla starego wzoru PKPiR).Nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Istnieje również możliwość zmiany wzoru Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Po zastosowaniu tej zmiany dostępne będą następujące kolumny:

 • 7 – Sprzedaż towarów i usług
 • 8 – Pozostałe przychody
 • 10 – Zakup towarów i materiałów wg. cen zakupu
 • 11 – Koszty uboczne zakupu
 • 12 – Wynagrodzenia w gotówce i naturze
 • 13 – Pozostałe wydatki
 • 15 – Inne koszty

Kolumna 9 jest sumą kolumn 7 i 8 oraz kolumna 14 jest sumą kolumn 12,13.
Jak w programie wprowadzić wartość dokumentu do dwóch kolumn?


W programie nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzenia wartości dokumentu do dwóch różnych kolumn (Wyjątek stanowią kolumny 9 oraz 15.).

Można tego jednak dokonać tworząc dwa dokumenty o identycznych parametrach lecz zaksięgowanych według różnych kont księgowych – szablonów księgowania.