Konta księgowe – szablony księgowania

Powrót do strony głównej
Do czego służą konta księgowe – szablony księgowania?


Firma może posiadać kilka kont bankowych, zdarza się, iż na fakturach niezbędne jest podawanie różnych kont bankowych. Konta bankowe które mogą być umieszczane na fakturach powinny być zdefiniowane w tym oknie.


Jak wybrać konto bankowe na fakturze?


Opcja ta może kojarzyć się z planem kont używanym w Księgach Handlowych (pełna księgowość). Ma ona jednak ułatwić prowadzącym zarówno Księgę Przychodów i Rozchodów, jak też objętych Ryczałtem Ewidencjonowanym księgowanie dokumentów. Konta księgowe są „szablonami księgowania dokumentów”. Dzięki nim w prostszy sposób można wprowadzać dokumenty do księg.Jak mogę zdefiniować konta księgowe – szablony księgowania?


Konta księgowe mogą mieć bardzo prostą postać, lub być bardzo skomplikowane, zależy to tylko od potrzeb użytkownika.

Dla Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów kartoteka konta księgowego-szablonu księgowania może np. ograniczyć się do następującej postaci:


Dla starego wzoru PKPiR

 • 1 – Bez wpisu do księgi
 • 7 – Sprzedaż towarów i usług
 • 8 – Pozostałe przychody
 • 10 – Zakup towarów i materiałów według cen zakupu
 • 11 – Koszty uboczne zakupu
 • 12 – Koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem
 • 13 – Wynagrodzenia w gotówce i naturze
 • 14 – Pozostałe wydatki
 • 16 – Inne koszty

Dla wzoru PKPiR obowiązującego do marca 2016r.

 • 1 – Bez wpisu do księgi
 • 7 – Sprzedaż towarów i usług
 • 8 – Pozostałe przychody
 • 10 – Zakup towarów i materiałów według cen zakupu
 • 11 – Koszty uboczne zakupu
 • 12 – Wynagrodzenia w gotówce i naturze
 • 13 – Pozostałe wydatki
 • 15 – Inne koszty

Dla wzoru PKPiR obowiązującego od kwietnia 2016r.

 • 1 – Bez wpisu do księgi
 • 7 – Sprzedaż towarów i usług
 • 8 – Pozostałe przychody
 • 10 – Zakup towarów i materiałów według cen zakupu
 • 11 – Koszty uboczne zakupu
 • 12 – Wynagrodzenia w gotówce i naturze
 • 13 – Pozostałe wydatki
 • 15 – Inne koszty
 • 16 – Koszty działalności badawczo-rozwojowej o których mowa w art. 26e ustawy o podatku
  • opis kosztu
  • wartość

Dla Ewidencji Przychodów („ryczałtowców”) np.

 • 3 – sprzedaż wg stawki 3,0%
 • 5 – sprzedaż wg stawki 5,5%
 • 8 – sprzedaż wg stawki 8,5%
 • 20 – sprzedaż wg stawki 20,0%
 • 17 – sprzedaż wg stawki 17,0%
 • 1 – nie podlega ryczałtowiJak wprowadzić i zarządzać kontami księgowymi-szablonami księgowań?
wprowadzanie nowego konta księgowego-szablonu księgowania do planu kont księgowych-szablonów księgowań

Opcja ta służy do wprowadzenia nowego konta księgowe – szablon księgowania. Aby to zrobić należy wprowadzić następujące dane:


Konto księgowe-szablon księgowania należy wprowadzić liczbę (maksymalnie trzycyfrową), która będzie symbolem konta księgowego-szablonu księgowania jednoznacznie identyfikującą go (program nie pozwoli, aby w planie kont księgowych-szablonów księgowych istniały dwa zapisy o tych samych numerach konta księgowego-szablonu księgowania. Pojawi się wtedy komunikat “Pozycja o takim kluczu już istnieje”. Należy wtedy zmienić numer konta księgowego na inny).

Nazwa dowolny tekst opisujący wprowadzane konto księgowe – szablon księgowania

Opis Słowny opis konta księgowego-szablonu księgowania


W pierwszej zakładce Ewidencje można wprowadzić następujące elementy konta – szablonu księgowego:


Kolumna książki (dla prowadzących Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) wybieramy jedną z możliwych kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Stawka ryczałtu (dla prowadzących Ewidencję Przychodów) wybieramy jedną z możliwych stawek ryczałtu ewidencjonowanego

Rejestr Należy wybrać właściwy rejestr z listy możliwych rodzajów Rejestrów VAT

Koszty pojazdu należy zaznaczyć tą opcję, jeśli wprowadzany zapis konta księgowego-szablonu księgowania dotyczy samochodu prywatnego. Następnie należy wybrać z listy POJAZD, którego dotyczy zapis. Można tego dokonać podając dowolny ciąg znaków identyfikujących pojazd bądź wyszukać go z listy. Przy wyborze pojazdu istnieje możliwość wprowadzenia nowego, bądź edycji wybranego pojazdu (szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w punkcie Kartoteki/Pojazdy prywatne)

Najem, podnajem Jeżeli chcemy wprowadzać dokumenty do ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy niezbędnym jest zdefiniowanie konta księgowego-szablonu księgowania, w którym określimy czy dany dokument będzie dokumentem kosztowym czy przychodowym w ewidencji najmu.


W drugiej zakładce Inne można wprowadzić następujące elementy konta – szablonu księgowego:


Należy do struktury Opcja ta dostępna jest tylko i wyłącznie, gdy wybierzemy rejestr VAT. Należy zaznaczyć ją, jeśli księgowany dokument ma być uwzględniany w strukturze sprzedaży/zakupu.

Odliczany VAT należy wprowadzić procent odliczanego podatku VAT podczas księgowania dokumentu.


Nie zaliczaj do KUP nieodliczonego VATzaznaczenie tej opcji spowoduje, że w PKPiR jak i w tworzeniu deklaracji PIT5 kwoty netto nie będą uwzględniały
procentowego odliczenia VAT, podanego podczas księgowania dokumentów.Przycisk

oznacza akceptację wprowadzonego konta księgowego-szablonu księgowania i zapisanie go w kartotece już istniejących kont księgowych-szablonów księgowań, przycisk

oznacza, że wprowadzone konto księgowe – szablon księgowania nie zostanie dopisane do listy kont księgowych-szablonów księgowań.
poprawianie zapisów dotyczących danego konta księgowego-szablonu księgowania


W opcji tej istnieje możliwość poprawy wprowadzonego wcześniej konta księgowego-szablonu księgowania (wszystkich jego pozycji oprócz numeru Konta księgowego-szablonu księgowania). Wszystkie operacje są wykonywane tak samo jak po wybraniu
.
usuwanie konta księgowego-szablonu księgowań


Przyciśnięcie przycisku

spowoduje usunięcie zaznaczonego konta księgowego-szablonu księgowań. Można usuwać tylko te konta księgowe – szablony księgowań przy pomocy, których nie były księgowane żadne dokumenty.
drukowanie listy kont księgowych

Przyciśnięcie tego przycisku spowoduje wydrukowanie listy kont księgowych-szablonów księgowań.