Kontrola praw

Powrót do strony głównej
Kontrola praw dostępu


Serwer programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” umożliwia kontrolę praw dostępu na poziomie użytkowników. Oznacza to że dla każdemu użytkownikowi programu można udostępnić wybrane tylko opcje. Udostępniać można następujące opcje:

  • Dostęp do poszczególnych okien w programie.
  • Dostęp do przycisków w oknie.

Sposób ustalenia prawa dostępuUstalenie prawa dostępu dla wybranego użytkownika oraz funkcjonalności odbywa się na trzech poziomach:

  • użytkownika
  • grupy
  • serwera

Jeżeli dla danego użytkownika prawo dostępu do funkcjonalności nie jest jawnie zdefiniowane (oznaczone znakiem „?”) to sprawdzane zostają prawa dostępu grupy do której należy użytkownik. Jeżeli również prawo to nie jest zdefiniowane jawnie bądź użytkownik nie należy do żadnej grupy to prawo dostępu użytkownika do funkcjonalności zdefiniowane jest jako domyślny dostęp użytkowników do serwera.