Łączne obroty towarami

Powrót do strony głównej
Do czego służy okno łącznych obrotów towarami?


Okno łącznych obrotów towarami służy do uzyskania informacji na temat sumarycznego obrotu towarami w zadanym okresie czasu. Dostępne są następujące typy operacji obrotu towarami do zsumowania:

  • Wszystkie wydania towaru
  • Tylko wydania zewnętrzne (WZ,KWZ)
  • Tylko wydania wewnętrzne (RW,MM-,PR)
  • Wszystkie przyjęcia towaru
  • Tylko przyjęcia zewnętrzne (PZ,KPZ)
  • Tylko przyjęcia wewnętrzne (PW,MM+,PR)

Jak zarządzać oknem raportu łącznego obrotu towarami?


utworzenie raportu.

Funkcja „Utwórz” służy do utworzenia nowego raportu. W celu utworzenia nowego raportu należy podać następujące parametry:

  • Typ operacji obrotu towarami.
  • Okres za jaki ma zostać sporządzony raport.

wydrukowanie raportu.

Opcja ta służy do wydrukowania utworzonego raportu według wybranych parametrów.