Logo

Powrót do strony głównej
Logo firmy


Opcja ta służy do zmiany, edycji bądź usunięcia logo firmy, które będzie drukowane na fakturach VAT oraz rachunkach.

Aby wybrać logo firmy, należy wpisać nazwę pliku graficznego, w którym logo się znajduje lub wybrać plik graficzny z dostępnych na dysku plików w trybie przeglądania. Obraz logo ukaże się na ekranie. W celu jego zapisania należy kliknąć na przycisku zapisz. Przycisk usuń służy do usuwania obecnie wybranego pliku z dysku. Po naciśnięciu przycisku oznaczonego etykietą „Edytuj”, otworzy się standardowy program graficzny systemu operacyjnego – „Paint”. Jeżeli program ten nie uruchomi się po naciśnięciu przycisku oznacza to, iż nie jest obecnie zainstalowany. Aby zainstalować program „Paint” zajrzeć do instrukcji systemu operacyjnego.


Uwagi techniczne na temat tworzenia logo firmowego:

  • Program przyjmuje jako pliki graficzne pliki w standardowych formatach BMP, JPG, GIF.
  • Logo firmy nie powinno być nazbyt skomplikowane tak, aby było dokładnie widoczne na wydruku
  • W miarę możliwości należy się postarać, aby tłem logo firmowego był kolor biały
  • Logo firmy będzie najbardziej widoczne wtedy, gdy będzie w kształcie kwadratu. Logo niesymetryczne zostaną proporcjonalnie zmniejszone do odpowiedniego rozmiaru.