Logowanie

Powrót do strony głównej
Logowanie


W celu rozpoczęcia pracy programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” z serwerem należy zainstalować wersję sieciową aplikacji, a następnie po jej uruchomieniu podać nazwę serwera oraz użytkownika i hasło.

Nazwa serwera powinna odpowiadać nazwie serwera dostępnej w oknie zarządzania serwerem lub być prawidłowym adresem IP serwera.

Zalogować się można tylko wtedy gdy serwer jest w stanie „GOTOWY” oraz gdy wersja programu oraz serwera są z sobą zgodne.

Problemy podczas logowaniaW przypadku występowania problemów podczas nawiązywania połączenia z serwerem należy się upewnić czy spełnione są wszystkie wymagania dotyczące komunikacji z stacjami roboczymi.