Naprawa serwera

Powrót do strony głównej
Naprawa serwera


W przypadku uszkodzenia konfiguracji lub plików serwera możliwe jest wykonanie naprawy serwera. Naprawa serwera wymagana jest w przypadku gdy serwer działa nieprawidłowo bądź program wyświetli komunikat o konieczności naprawy serwera.

W celu wykonania naprawy serwera należy uruchomić skrót „Naprawianie serwera” znajdujący się w menu systemowym bądź uruchomienie pliku:

SerwerU.exe -n

Zasady naprawy serwera


W tym rozdziale opisana zostanie zasada naprawy serwera. Rozdział ten przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników lub administratorów systemu.

Naprawa serwera polega na wykonaniu następujących kroków:

  • Zainstalowanie usługi systemu „Serwer Małej Księgowości Rzeczpospolitej”, jeżeli usługa w systemie jest zainstalowana i uruchomiona to zostanie zatrzymana.
  • Modyfikacja rejestru systemowego. Rejestr systemowy zostaje uzupełniony o informacje niezbędne do prawidłowej pracy serwera. Listę wszystkich wpisów zarejestrowanych w rejestrze można przejrzeć w pliku RdzenSerwerRejestrSerwerU.reg
  • Udostępnienie katalogu programu. Katalog programu zostaje udostępniony jako udział „mk”. W tym celu służą polecenia powłoki systemu Windows wygenerowane w pliku RdzenSerwerRejestrSerwerU.bat. Plik ten jest generowany za każdym razem gdy uruchamiany jest proces naprawy serwera.
  • Uaktualnienie oraz indeksowanie bazy danych serwera jest kolejnym krokiem procesu naprawiania serwera. Wewnętrzna baza danych wykorzystywana w pracy serwera zostaje uaktualniona oraz utworzone zostają indeksy.
  • Usługa serwera zostaje przywrócona jeżeli była ona uruchomiona przed rozpoczęciem naprawy serwera.