Naprawianie bazy danych

Powrót do strony głównej
Do czego służy naprawianie bazy danych?


Dzięki tej opcji można naprawić niektóre z błędów, które powstaną w bazie danych na skutek niespodziewanego wyłączenia się komputera i tym podobnych zdarzeń losowych. Zalecamy z korzystania z tej opcji, jeśli program działa nie stabilnie. W niektórych przypadkach może ona naprawić powstałe błędy oraz dać wskazówki co do sposobu obsługi.

Gdy funkcja ta napotka jakieś problemy, spróbuje je naprawić. Użytkownik zostanie poinformowany o rodzaju ewentualnego błędu oraz podjętych działaniach przez system. Użytkownik dodatkowo otrzyma wskazówki, co powinien dodatkowo zrobić. Funkcja ta nie naprawia błędów logicznych między innymi takich jak niepoprawnie wprowadzone dane, lecz błędy fizyczne bazy danych.

Aby uniknąć problemów z bazą danych zalecamy okresowe wykonywanie kopii bezpieczeństwa.