O programie

Powrót do strony głównej

W jakim celu powstał program Mała Księgowość


Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” powstał w celu pomocy przedsiębiorcom prowadzącym małe i średnie firmy w prowadzeniu księgowości we własnym zakresie. Program ten może być także wykorzystywany przez biura rachunkowe po zainstalowaniu odpowiedniego modułu. Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” służy do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (zwanej dalej rejestrami VAT), ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych, ewidencji Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, magazynu towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych. Program ten pomoże Ci także wypełnić oraz wydrukuje dla Ciebie różne formularze podatkowe takie jak PIT-5,PIT-5/L oraz VAT-7 oraz wypełni dla Ciebie i wydrukuje przelew do Urzędu Skarbowego, ZUS. Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” umożliwi Ci także łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, dostarczając Ci przeróżnych opcji i możliwości. Program ten stworzy także dla Ciebie dziesiątki raportów i podsumowań.