Obsługa Biura Rachunkowego

Powrót do strony głównej
Obsługa modułu Biuro Rachunkowe RzeczpospolitejW głównym oknie programu „Biuro rachunkowe „Rzeczpospolitej” mamy do dyspozycji listę firm. Każda firma identyfikowana jest przez unikalny identyfikator.
założenie nowej firmy.

Przycisk ten służy do założenia nowej firmy. Aby założyć firmę należy podać identyfikator firmy. W skład identyfikatora firmy mogą wchodzić litery, cyfry oraz znak podkreślenia.
uruchom program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”.

Opcja ta spowoduje uruchomienie programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” dla wybranej firmy. Firma ta w wykazie zostanie zaznaczona żółtym kolorem. Każda firma może być uruchomiona jedynie raz, można przy tym uruchomić program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” dla kilku firm jednocześnie.
usunięcie danych firmy.

Funkcja ta służy do usunięcia danych firmy o wskazanym identyfikatorze. Usunięte przez pomyłkę dane mogą jedynie zostać odtworzone z kopii bezpieczeństwa automatycznej bądź tworzonej regularnie.

Funkcje dodatkoweNa pasku menu znajdują się również funkcje dodatkowe pozwalające uaktualnić program oraz archiwizować i odtwarzać dane wszystkich firm. Funkcja ta działa identycznie jak funkcja archiwizacji programu „Mała Księgowość „Rzeczpospolitej””.Biuro rachunkowe „Rzeczpospolitej”, a praca w sieciProgram „Biuro rachunkowe „Rzeczpospolitej” umożliwia pracę w sieci. Praca ta może być realizowana przy spełnieniu następujących warunków:

  • Program zainstalowany będzie jednokrotnie na komputerze zwanym dalej „Serwerem” oraz katalog w którym znajduje się program będzie udostępniony w sieci lokalnej.
  • Na komputerach zwanych „Klientami” udostępniony na „Serwerze” katalog musi zostać przydzielony (mapowany) do określonej litery dysku.
  • Użytkownicy mogą dowolnie uruchamiać firmy stosując się do reguły, która mówi iż każda firma może być w jednej chwili otworzona tylko jeden raz. Wszystkie otworzone firmy na różnych komputerach zaznaczane będą kolorem żółtym.