Rejestry VAT

Powrót do strony głównej
Jakie są dostępne rejestry VAT w programie?


W programie dostępnych jest 13 różnych rejestrów VAT:

 • 1 – Dostawa towarów i usług
 • 2 – Opodatkowane nabycie środków trwałych związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
 • 3 – Opodatkowane nabycie środków trwałych związane z czynnościami opodatkowaną i zwolnionymi
 • 4 – Opodatkowane nabycie środków trwałych związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi
 • 5 – Opodatkowane nabycie towarów i usług pozostałych związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
 • 6 – Opodatkowane nabycie towarów i usług pozostałych związane z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi
 • 7 – Opodatkowane nabycie towarów i usług pozostałych związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi
 • 8 – Import usług związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
 • 9 – Import usług związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi
 • 10 – Import usług związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi
 • 11 – Import usług zaliczonych do środków trwałych związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
 • 12 – Import usług zaliczonych do środków trwałych związany z czynnościami opodatkowaną i zwolnionymi
 • 13 – Import usług zaliczonych do środków trwałych związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi

Które można podzielić odpowiednio na

 • Rejestr dostaw – rejestr 1
 • Rejestr nabycia – rejestry od 2-7
 • Import usług – rejestry 8-13

Dodatkowo w programie umieszczona jest opcja

 • 0 – Bez ewidencji VAT

Oznacza to iż zapis księgowy nie będzie umieszczony w ewidencji rejestrów VAT.