Opcje bazy danych SQL

Powrót do strony głównej
W opcji tej mozna skonfigurować połączenia do bazy danych SQL.

Pierwszy krokiem będzie określenie sterownika ODBC (SQL Server Native Client 11.0 dla bazy danych Microsoft SQL Server 2012) oraz podanie nazwy serwera. Jeżeli użyta została domyślna nazwa instancji nie potrzebne jest jej podawanie, jeżeli serwer został skonfigurowany z użyciem instacnji nazwanej należy ją podać np. SERWERSQLEXPRESS. Należy również podać nazwę bazy danych i nacisnąć przycisk „Utworz” znajdujący sie z prawej strony pola „Baza danych”.

Ustawienia poczty w programie Mała Księgowość
Po utworzeniu bazy danych należy utworzyć użytkownika, który będzie używany do połączenia się z bazą danych poprzez podanie jego nazwy oraz hasła i naciśnięcia przycisku „Utwórz” znajdującego się z prawej strony pola „Nazw aużytkownika”.Ustawienia poczty w programie Mała Księgowość


Następnie należy określić które z tabel używane będą w trybie SQL, poprzez zmianę wartości w kolumnie „Typ tabeli”.Ustawienia poczty w programie Mała Księgowość


Wykonanie testu przy tak skonfigurowanych ustawieniach może zakończyć się następującym komunikatemUstawienia poczty w programie Mała Księgowość


Opcjonalnie można zaznaczyć opcję Stronicowanie danych. Opcja ta pozwoli na zmniejszenie ilości przesyłanych danych pomiędzy komputerami w sieci.

Dodatkowo można wybrać sposób filtrowania danych. Zalecane jest użycie filtrowania SQL ze względu na większą wydajność oraz zmniejszenie ilości przesyłanych danych. W przypadku wybrania opcji wyszukiwania danych funkcjonalność wyszukiwania zbliżona jest do funkcjonalności jak dla tabel DBF, wyszukiwanie odbywa się na stacji roboczej bez wsparcia silnika bazy danych, co powoduje zmniejszoną wydajność.