Opcje formularzy

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja formularzy?


Opcja ta umożliwia ustawienie dodatkowych opcji przy sporządzaniu i drukowaniu formularzy podatkowych.

Ogólne formularze


Można tutaj określić:

 • Czy w formularzach NIP ma być przedstawiany w postaci graficznej tak jak jest wprowadzony(z kreskami), czy też tylko jako ciąg cyfr(bez kresek),
 • Kwotę przychodu wykazaną w rozliczeniu rocznym za rok 2 lata wcześniejszy niż składana deklaracja,
 • Korzystanie z pliku podpisu zewnętrznego,
 • Korzystanie z podpisu alternatywnego – wykorzystanie innego sposobu podpisywania podpisem kwalifikowanym,
 • Wybór preferowanej bramki dla e-deklaracji – w obecnej chwili dostepna opcja tylko automatyczna,
 • Wybór skali wyświetlanych formularzy – wybór z kilku możliwych opcji skalowania wyświetlania formularzy dla ekranów o dużych rozdzielczościach,
  • wyłączona – wyłączenei skalowania,
  • automatycznie – automatyczne dopasowanie skalowania,
  • 100 %,
  • 120 %,
  • 140 %,
  • 160 %,
  • 180 %,
  • 200 %,

Formularz PIT-5


Można tutaj określić:


 • Czy stosować brak ograniczenia kwot z sekcji J.1 do wielkości podatku. Przy zaznaczeniu tej opcji wykazywana w polu J.2 kwota składki na NFZ nie będzie ograniczana do wysokości wyliczonego podatku.

 • Czy ma być pokazany i drukowany dodatkowy formularz PIT-5/A
 • Czy ma być w deklaracji PIT-5 PIT-5L uwzględniany limit kosztów reprezentacji im reklamy. Dotyczy to tylko i wyłącznie deklaracji do roku 2006 włącznie.

Formularz VAT-7


Można tutaj określić:

 • Czy umieszczać w formularzu VAT-7 nabycie opodatkowane stawką 0%
 • Czy dla nabyć związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi kwoty netto mają być przemnażane przez wspólczynnik.
 • Czy na formularzach podatkowych VAT7, VAT7/K, VAT7/D, VAT-UE, VAT-UEK, VAT12 ma być drukowane imię pełnomocnika – osoby reprezentującej podatnika. Wpisanie imienia powoduje jego drukowanie, jeśli nie jest wprowadzone imię w danych FIRMY.
 • Czy na formularzach podatkowych VAT7, VAT7/K, VAT7/D, VAT-UE, VAT-UEK, VAT12 ma być drukowane nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. Wpisanie nazwiska powoduje jego drukowanie, jeśli nie jest wprowadzone nazwisko w danych FIRMY..
 • Czy na formularzach podatkowych VAT7, VAT7/K, VAT7/D, VAT-UE, VAT-UEK, VAT12 ma być drukowany podany nr telefonu kontaktowego. Wpisanie nr powoduje jego drukowanie.

Formularz PIT11, PIT4R, PIT8AR


Można tutaj określić:

 • Czy na formularzach podatkowych PIT11, PIT4R, PIT8AR ma być drukowane imię pełnomocnika – osoby reprezentującej podatnika. Wpisanie imienia powoduje jego drukowanie, jeśli nie jest wprowadzone tutaj imię lub nazwisko w następnej pozycji to na formularzu będzie drukowane imię wspólnika.
 • Czy na formularzach podatkowych PIT11, PIT4R, PIT8AR ma być drukowane nazwisko pełnomocnika – osoby reprezentującej podatnika. Wpisanie nazwiska powoduje jego drukowanie, jeśli nie jest wprowadzone tutaj nazwisko lub imie w poprzedniej pozycji to na formularzu będzie drukowane nazwisko wspólnika.

Formularz VAT-UE


Można tutaj określić:

 • Czy mają być dodatkowe załaczniki dla VAT-UE 4 przy aktualizacji tego formularza,