Opcje wydruków

Powrót do strony głównej
Do czego służą opcje wydruków?


Można dzięki nim zmienić ustawienia niektórych wydruków programu bądź sposobu drukowania.

Wydruki podstawowe


Można tutaj określić:

 • Możliwość wydruku pełnego nagłówka na każdej stronie PKPiR. Jeśli opcja ta nie była wybrana, to program przy sporządzaniu odpowiedniego wydruku spyta się o domyślne ustawienia. Można je potem zmienić właśnie dzięki opcjom wydruków.
 • Możliwość wydruku pełnego nagłówka tylko na pierwszej stronie PKPiR o numerze 1
 • Jak ma być dokonany wydruk danych kontrahenta w PKPiR : w jednej, dwóch czy trzech liniach
 • Czy wydruk adresu kontrahenta w PKpiR ma być w osobnej kolumnie czy też w połączonych kolumnach
 • Możliwość wydruku pełnych opisów i uwag w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 • Możliwość wydruku numeru dokumentu w PKPiR w wielu liniach (bez zacieśniania)
 • Możliwość ustwienia rozmiaru czcionki na wydruku Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów:
  • Najmniejszy
  • Mniejszy
  • Mały
  • Normalny
  • Duży
  • Większy
  • Największy
 • Możliwość wydruku pełnego nagłówka na każdej stronie Ewidencji VAT
 • Możliwość wydruku pełnego nagłówka tylko na pierwszej stronie Ewidencji VAT o numerze 1
 • Możliwość wydruku tylko nazwy skróconej kontrahenta zamiast pełnej w Ewidencji VAT
 • Możliwość wydruku pustej kolumny liczby porządkowej w Ewidencji VAT
 • Możliwość wydruku numeru dokumentu w Ewidencji VAT w wielu liniach (bez zacieśniania)
 • Możliwość wydruku odliczeń wynikających ze składek ZUS w Ewidencji Przychodów
 • Możliwość wydruku wyśrodkowania w kolumnie liczby porządkowej
 • Możliwość wydruku nazwy skróconej kontrahenta na kopertach
 • Możliwość wydruku tylko nazwy skróconej kontrahenta zamiast pełnej w Ewidencji VAT
 • Możliwość wydruku numerów stron zawierającą liczbę wszystkich stron wydruku
 • Możliwość określenia nazwy dla noty księgowej uznaniowej
 • Możliwość określenia nazwy dla noty księgowej obciążeniowej

Formularze podatkowe


Można tutaj określić:

 • Czy drukowany jest pełen formularz, czy tylko wykonywany jest nadruk na gotowy wzór formularza. Zaleca się drukowanie pełnego formularza.


  Zrezygnowano z tej opcji programu ze względu na trudności z dopasowaniem poszczególnych wpisów w odpowiednie rubryki.

 • Można także określić tutaj czy cały wydruk jest dokonywany od razu, czy też przy każdej nowej stronie wydruku następuje powiadomienie o konieczności umieszczenia prawidłowo kolejnej strony w drukarce. Opcja ta jest zwłaszcza przydatna jeśli drukarka na której jest dokonywany wydruk nie posiada możliwości drukowania dwustronnego. Powiadomienie pozwala na obrócenie kartki lub włożenie następnej. Jeśli opcja ta nie była wybrana, to program przy sporządzaniu odpowiedniego wydruku spyta się o domyślne ustawienia. Można je potem zmienić właśnie dzięki opcjom wydruków.
 • Możliwe jest tutaj także określenie czy na formularzu VAT-7 w polach dotyczących zakupów mają się znajdować także kwoty opodatkowane stawką 0%. Zmiana tej opcji jest tylko możliwa z tego menu.

Wydruki list płacMożna tutaj określić sposób drukowania listy płac:

 • normalnie cała lista płac- wszyscy pracownicy na (kilku na stronie).
 • jeden pracownik na jednej stronie każdy z pracowników znajdujący się na liście płac, jego dane dotyczące wypłaty będą drukowane na jednej stronie. W ten sposób lista płac zostanie wydrukowana na tylu stronach ilu pracowników znajduje się na liście.
 • zawsze pytaj przed wydrukiem poproszony zostaniesz o wybranie sposoby drukowania listy płac.

Wygląd wydruków


Można tutaj określić:

 • Czy mają być drukowane linie pionowe we wszystkich tabelach.
 • Czy mają być drukowane linie poziome we wszystkich tabelach.
 • Czy szerokość wydruku ma być dopasowana do szerokości strony.

Inne


Można tutaj określić:

 • Alternatywne okno wyboru drukarki – czy podczas wyboru drukarki ma być wyświetlane alternatywne okno wyboru drukarki.
 • Alternatywny sterownik drukarki – czy podczas wydruku program ma korzystać z alternatywnego sterownika drukarki .
 • Zawsze przeinicjalizuj drukarkę – czy drukarka przed każdym wydrukiem ma zostać przeinicjalizowana,
 • Orientacja papieru pobierana z drukarki – czy orietacja ustawienia papieru w drukarce (poziomy wydruk) ma być pobierana z ustawień drukarki, czy też narzucana drukarce.
 • Tryb dwustronny pobierany z drukarki – czy dane dotyczące ustawienia drukarki w trybie dwustronnym mają być pobierane z drukarki,
 • Ustawiaj liczbę kopii i wszystkie strony przed każdym wydrukiem – czy przed każdym wydrukiem, podczas ustawiania parametrów drukowania liczba kopii i ustawienia drukowania stron , mają zostać ustawione na ilość kopii 1 i wszystkie strony.
 • Zablokuj drukowanie do PDF – czy ma być zablokowany wydruk do pliku w formacie pdf,
 • Maksymalna liczba egzemplarzy drukowanych w ciągu – można określić kaksymalną liczbę egzemplarzy drukowanych w ciągu, domyślnie jest 10 egz.