Osoby uprawnione do wystawiania faktur

Powrót do strony głównej
Do czego służy okno osób uprawnionych do wystawiania faktur?


W firmie może się zdarzyć, iż kilka osób będzie uprawnionych do wystawienia faktur. Imiona i nazwiska tych osób należy wprowadzić do tego okna. Umożliwi to wybór osoby uprawnionej do wystawiania faktur podczas ich drukowania. Można również ustawić domyślną osobę uprawnioną do wystawiania faktur.

Jak posługiwać się oknem osób uprawnionych do wystawiania faktur?
dodanie nowej osoby uprawnionej do wystawienia faktur.

Opcja ta służy do dodania do listy nowej osoby uprawnionej do wystawiania faktur. Imię i nazwisko tej osoby dostępne będzie w oknie poprzedzającym drukowanie faktur.
edycja

Opcja ta służy do edytowania imienia lub nazwiska osoby uprawnionej do wystawiania faktury.
ustawienie domyślnej osoby

Dzięki tej opcji możemy ustawić domyślą osobę uprawnioną do wystawiania faktur. Z opcji tej należy korzystać w przypadku zmiany osoby obsługującej program w celu pominięcia czynności zmiany osoby uprawnionej do wystawiania ’ faktur przy każdorazowym wydruku faktury.
usunięcie pozycji

Funkcja ta służy do usunięcia osoby z listy.