Oznaczenie pól

Powrót do strony głównej
W programie Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” wprowadzono różne oznaczenia pól w formularzach służących do wprowadzania danych. Oznaczenia te mają na celu ułatwienie wprowadzenia danych oraz określenie priorytetów danych. Pola można podzielić na następujące kategorie ze względu na odpowiednie ich oznaczenie:

* Obowiązkowe są to pola oznaczone znakiem czerwonej gwiazdki. Pola ta są polami obowiązkowymi do wypełnienia i kluczowymi ze względu na dany formularz.

* Zalecane są to pola nie obowiązkowe do wypełnienia jednakże wypełnienie tych pól pozwali na pełniejsze wykorzystanie możliwości programu.

* Specjalne są to pola o najmniejszym znaczeniu. Jeżeli nie jesteś pewien do czego może służyć pole oznaczone takich symbolem pozostaw to pole nie wypełnione. Pola te przeznaczone są jedynie dla niektórych grup użytkowników.