PIT-5L (uproszczony)

Powrót do strony głównej
Jak poruszać się w oknie formularza podatkowego PIT-5/L(uproszczony)?


W tej części programu możemy wypełnić i wydrukować formularz PIT-5/L(uproszczony), zawierający tylko podstawowe elementy
niezbedne do prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego.
Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się nam formularz PIT-5/L(uproszczony) dla aktualnego miesiąca lub kwartału.

Część danych jest wypełniana automatycznie, nie może zostać zmieniona i nie wymaga aktualizacji.

Do wyboru mamy sześć przycisków i dwie zakładki. Zakładki służą do zmiany stron formularza PIT-5/L(uproszczony).pokaż formularz za miesiąc (kwartał).

Opcja ta służy do poruszania się między formularzami z danych miesięcy.


zmiana wspólnika

Opcja ta służy do zmiany wspólnika dla którego chcemy przejrzeć bądź utworzyć formularz PIT-5/L(uproszczony).


aktualizuj zawartość formularza

Funkcja ta służy do aktualizacji danych zawartych w formularzu. Podając odpowiedni miesiąc lub kwartał oraz wspólnika otrzymamy formularz dotyczący
wybranego miesiąca oraz wspólnika.

W oknie aktualizacji można ustalić opcje określające czy formularze mają być wyczyszczone przed dokonaniem aktualizacji, czy wypełnione mają być także
poprzednie miesiące lub kwartały. Można także ustalić, iż dane, na podstawie których wypełniany jest formularz mają być pobrane także z danych innych firm,
które powinny być prowadzone poprzez moduł Biuro Rachunkowe. Jest konieczne, aby firmy, na podstawie których ma być zaktualizowany formularz,
były wprowadzone od modułu Biuro Rachunkowe. Mogą być także wprowadzone do Małej Księgowości, z której korzysta moduł Biuro Rachunkowe.


drukuj formularz

Opcja ta służy do wydrukowania formularza PIT-5/L(uproszczony) na drukarce systemowej.


utworzenie przelewu

Przycisk ten służy do szybkiego utworzenia przelewu do Urzędu Skarbowego na podstawie danych z formularza.


PO WYDRUKOWANIU SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ WPROWADZONYCH DANYCH
Dlaczego nie jest wypełnione pole składek na ubezpieczenie zdrowotne mimo wprowadzonych odpowiednich kwot składek w danych wspólnika?


Pole to nie jest wypełnione ponieważ suma kwot odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku i w przypadku, gdy kwota podatku wynosi 0, każde odliczenie od podatku będzie wynosić zero.

Kwota wpisana w to pole nie jest faktyczną kwotą zapłaconej składki, ale odliczeniem wynikającym z wpłacenia składki.Uwaga!

  • Począwszy od roku 2007 nie składa się już do Urzędu Skarbowego formularza PIT-5.
  • Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma rozlicza się według Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.
  • Po wydrukowaniu sprawdź poprawność danych.