Plan amortyzacji środków trwałych

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja Plan amortyzacji środków trwałych?


Opcja ta służy do utworzenia i wydrukowania „Planu amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na dany rok podatkowy” wraz z podsumowaniem dla poszczególnych miesięcy roku podatkowego. Dla miesięcy dla których była naliczana amortyzacja zamiast planowanych odpisów podane są rzeczywiste odpisy amortyzacyjne.

Jak posługiwać się opcją Planu amortyzacji środków trwałych?


W oknie tym mamy do wyboru następujące opcje:

wydruk „Planu amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych”

Wydruk dla poszczególnych miesięcy roku podatkowego. Dla miesięcy dla których była naliczana amortyzacja zamiast planowanych odpisów podane są rzeczywiste odpisy amortyzacyjne.

filtry wyświetlania

Możliwość zastosowania następujących filtrów umożliwiających wyświetlanie – drukowanie wg odpowiedniego kryterium:


Nazwa środka trwałego podajemy nazwę środka trwałego bądź jego część

Typ w pole to można podać fragment bądź całą nazwę środka trwałego

Numer fabryczny środka trwałego bądź też jego fragment

Numer inwentarzowy środka trwałego bądź też jego fragment

Miejsce użytkowania środka trwałego

Symbol klasyfikacji podajemy początek lub cały symbol klasyfikacji środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Zlikwidowane lub zbyte środki trwałe Pokazywać czy nie pokazywać zlikwidowane lub zbyte środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne

Wg tak ustawionego filtru po naciśnięciu przycisku będą wyświetlane informacje o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych