Podsumowanie łącznej ilości towarów w magazynie

Powrót do strony głównej
Do czego służy raport podsumowania łącznej ilości towaru w magazynie?


Raport ten służy do podsumowania towaru w magazynie. Podsumowanie ilości towaru odbywa się na podstawie tego samego indeksu. Ilość towaru z różnych magazynów oznaczona tym samym indeksem zostanie zsumowana do jednej pozycji.

Jak zarządzać oknem podsumowania łącznej ilości towaru w magazynie?


drukowanie zestawienia

Naciśnij jeśli chcesz wydrukować zestawienie łącznej ilości towaru w magazynie.