Pojazdy prywatne

Powrót do strony głównej
Do czego służy kartoteka pojazdów?


Opcja ta służy do zakładania i aktualizacji słownika pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych. W kartotece tej znajdują się informacje o wszystkich samochodach prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych. Wśród tych informacji zawarte są dane dotyczące pojazdów takie jak nazwa, nr rejestracyjny, rodzaj i pojemność silnika.


Jak wprowadzać dane nowych pojazdów i zarządzać kartoteką?
wprowadzanie nowego pojazdu

Po naciśnięciu przycisku tego przycisku podajemy


Nazwa pojazdu należy wprowadzić dowolny ciąg znaków opisujących nazwę pojazdu.

Numer rejestracyjny należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu taki sam jaki figuruje w Dowodzie Rejestracyjnym pojazdu

Sposób użytkowania należy wybrać sposób uzytkowania pojazdu

  • Pojazd prywatny używany do celów służbowych
  • Pojazd używany wyłącznie do celów służbowych
  • Pojazd służbowy używany do celów pywatnych

Pojemność należy podać cm3 pojemność silnika wprowadzanego pojazdu

Rodzaj pojazdu należy wybrać z listy jeden z rodzajów pojazdu:


  • Pojazd o pojemności do 900 cm3
  • Pojazd o pojemności powyżej 900 cm3
  • Motocykl
  • Motorower

Kierowca należy wprowadzić imię i nazwisko kierowcy


Po naciśnięciu przycisku
. pojazd zostanie dopisany do listy już istniejących pojazdów, zaś po naciśnięciu przycisku

wprowadzone dane zostaną anulowane i nie będą wprowadzone do ewidencji.

Program sprawdza poprawność wprowadzenia następujących danych:

Program nie pozwoli na dopisanie do listy pojazdów pojazdu numerze rejestracyjnym istniejącym już w liście pojazdów.
poprawianie zapisów dotyczących danego pojazdu

W opcji tej mamy możliwość poprawy wprowadzonych wcześniej danych pojazdu. Wszystkie operacje są wykonywane tak samo jak po naciśnięciu
.
wydruk listy wprowadzonych pojazdów

W opcji tej mamy możliwość wydrukowania listy wprowadzonych pojazdów na drukarce systemowej.
usunięcie pojazdu z programu

Opcja ta umożliwia usunięcie pojazdu z programu. Usunięcie danych pojazdu jest możliwe wtedy i tylko wtedy gdy dane pojazdu nie są używane w innych częściach programu.