Potwierdzenie salda

Powrót do strony głównej
Okno potwierdzenia salda


Okno potwierdzenia salda służy do wygenerowania dokumentu potwierdzenia salda dla wybranego kontrahenta. Saldo kontrahenta obliczane jest jako suma niezapłaconych wartości dokumentów kontrahenta.

W oknie tym można wydrukować wygenerowane potwierdzenie salda.