Przedstawiciele handlowi

Powrót do strony głównej
Do czego służy kartoteka przedstawicieli handlowych?


W słowniku przedstawicieli handlowych zgromadzone są o nich dane. Zapisanie danych przedstawicieli handlowych i przechowywanie ich danych w jednej kartotece ułatwi nam wprowadzanie danych oraz zapobiegnie powstawaniu drobnych pomyłek podczas wprowadzania ich wprowadzania. Dane o przedstawicielach handlowych możemy dopisywać, poprawiać, drukować listę przedstawicieli. We wszystkich miejscach programu, gdzie mamy do czynienia z wyborem przedstawiciela możemy tam bezpośrednio skorzystać z opcji dopisywania i poprawy danych przedstawiciela handlowego, zamiast przechodzenia do tego punktu programu.

Jak wprowadzać i zarządzać danymi przedstawicieli handlowych?wprowadzenie nowego przedstawiciela handlowego

Po naciśnięciu tego przycisku podajemy

Kod należy wprowadzić kod (skrót, inicjały itp.) identyfikujący przedstawiciela. Powinien on być unikalny (program nie pozwoli, aby w bazie danych przedstawicieli pojawiły się dwa różne wpisy o takich samych kodach. Przy próbie wprowadzenia takich pozycji pojawi się komunikat “Pozycja o takim kluczu już istnieje”. Należy wtedy zmienić kod na inny.)

Imię należy wprowadzić imię przedstawiciela handlowego.

Nazwisko należy wprowadzić nazwisko przedstawiciela handlowego.

Telefon należy wprowadzić nr telefonu kontaktowego do przedstawiciela handlowego.

Rejon należy wprowadzić nazwę rejonu, który będzie obsługiwał przedstawiciel handlowy.

Uwagi należy wprowadzić dowolne uwagi na temat przedstawiciela handlowego.


Przycisk
. oznacza akceptację wprowadzonego kontrahenta i dopisanie go listy już istniejących kontrahentów oraz akceptacje ewentualnych zmian dokonanych w danych kontrahenta.


Przycisk

oznacza że wprowadzony kontrahent nie zostanie dopisany do listy kontrahentów.
edycja danych wprowadzonego przedstawiciela handlowego.

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość poprawy – ponownej edycji wprowadzonych wcześniej danych. Wszystkie czynności są takie same jak w opcji NOWY.
wydruk listy przedstawicieli

Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi wydruk listy przedstawicieli handlowych z ich danymi.
usunięcie danego przedstawiciela z listy

Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi (jeśli dany przedstawiciel nie był „związany” z żadnym kontrahent) usuniecie z listy.