Przywracanie kopii bezpieczeństwa

Powrót do strony głównej
Do czego służy przywracanie kopii bezpieczeństwa?


Opcja ta umożliwia przywrócenie kopii bezpieczeństwa, wykonanej wcześniej. W celu dokładniejszego zapoznania się z możliwościami kopii bezpieczeństwa powinieneś zajrzeć do tego działu


Jak przywrócić kopię bezpieczeństwa?


W pole Ścieżka archiwum należy wpisać ścieżkę, w której znajduje się kopia bezpieczeństwa, którą chcemy przywrócić.


Przywracania kopii bezpieczeństwa rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku
. W przypadku zrezygnowania z przywracania kopii bezpieczeństwa należy nacisnąć przycisk
.