Rozpoczęcie pracy z modułem „Rozrachunki”

Powrót do strony głównej
Do czego służy moduł „Rozrachunki”?


Moduł rozrachunków pomoże Ci kontrolować rozrachunki z kontrahentami przypominając o terminach płatności, tworząc różne zestawienia, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe jak i zarówno pomoże Ci kontrolować stan gotówki w kasie oraz pomoże rejestrować zmiany na koncie bankowym twojej firmy.

Moduł rozrachunków jest rozszerzeniem rozliczeń prowadzonych do tej pory jedynie w module magazynowym. Jeżeli w ten sposób prowadziłeś do tej pory rozliczenia to program podczas indeksowania bazy danych zaproponuje Ci przeniesienie danych o zapłatach z starszej wersji do nowej wersji oprogramowania. Po tej operacji sprawdź czy wszystkie zapłaty odpowiadają faktycznemu stanu.

Jeżeli nie prowadzisz księgowość w naszym programie zapoznaj się z sposobami wprowadzania rozrachunków do dokumentów magazynowych.