Schematy księgowania

Powrót do strony głównej
Do czego służą schematy księgowań?Za pomocą schematów księgowań można zdefiniować reguły za pomocą których księgowane będą dokumenty magazynowe. Przy pomocy schematów księgowych możemy
utworzyć kilka dokumentów księgowych na podstawie jednego dokumentu magazynowego i zaksięgować go na różne konta księgowe.

Rozpoczynanie pracy z schematami księgowań


W celu rozpoczęcia pracy z schematami księgowań należy wykonać następująe czynności:

 • Włączyć opcję „Księguj dokumenty przy użyciu schematów księgowych”,
 • Wprowadzić schematy księgowań,
 • Przypisać schematy księgowań dla towarów, usług i magazynów,

Jak działają schematy księgowańSchematy księgowań pozwalają nam na zaksięgowanie dokumentu magazynowego na różne konta księgowe w zależności
od schematu księgowania, które zostało przypisane dla pozycji dokumentu magazynowego. W ten sposób możemy podzielić
księgowany dokument magazynowy ze względu na dowolne kryterium przypisując odpowiednie schematy księgowań np:

 • Usługi księgowane na inne konta księgowe niż towary
 • Pozycje z innymi stawkami ryczałtu lub VAT księgowane na inne konta
 • Pozycje księgowane na różne konta ze względu na Miejsce Powstawania Kosztów
 • Pozycje księgowane na różne konta ze względu na przyanleżność do określonej grupy bądź kategorii
 • Inne dowolne podziały

Zakładając, określiliśmy dwa schematy księgowań:


Schematy księgowania programu Mała KsięgowośćOraz że wystawimy dokument PZ z dwoma pozycjami:

 • Pozycją A z przypisanym schematem „Towar” na kwotę 2000 netto oraz stawką VAT 23%
 • Pozycją B z przypisanym schematem „Usługa transportu” na kwotę 1000 netto oraz stawką VAT 23%

Wtedy podczas księgowania dokumentów utworzony zostaną dokumenty księgowe według zestawienia:


Schematy księgowania programu Mała Księgowość


Jak wprowadzać schematy księgowań?
wprowadzanie nowego schematu księgowań

Po naciśnięciu przycisku tego przycisku podajemy


Kod należy wprowadzić techniczną nazwę schematu na podstawie której będziemy mogli zidentyfikować schemat

Nazwa należy wprowadzić dowolną nazwę opisującą schemat

Konta księgowe należy wybrać dla każdego symbolu dokumentu odpowiednie konto księgowe w podziale na trzy kategorie:


 • Konto księgowe – do zaksięgowania wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  bądź do ewidencji przychodów. Przy użyciu wybranego konta księgowego będzie księgowana
  kwota netto.

 • Konto księgowe VAT – do zaksięgowania kwoty VAT do rejestrów VAT. Jeżeli zostanie podana ta samo
  konto księgow jak w poprzedniej kolumnie, wtedy utworzony zostanie jeden wspólny dokument dla obydwu wpisów, w przeciwnym razie powstaną dwa
  odrębne wpisy.
 • Rozrachunki – konto księgowe do zaksięgowania rozrachunków z kontrahentem.

Jeżeli dla wybranego dokumentu nie określimy konta księgowego to wtedy będzie trzeba ręcznie wybrać konto księgowe podczas księgowani.
poprawianie zapisów dotyczących schematu księgowań


W opcji tej mamy możliwość zmiany wcześniej wprowadzonych danych.
wydruk listy schematów księgowań

W opcji tej mamy możliwość wydrukowania listy schematów księgowań.
usunięcie schematu księgowań

Opcja ta umożliwia usunięcie schematu księgowań.