Skala podatkowa

Powrót do strony głównej

Do czego służy opcja Skala podatkowa?


Opcja ta służy do zmiany danych zawartych w skalach podatkowych zarówno dotyczących podatku dochodowego na zasadach ogólnych, jak i stawek ryczałtu w danym roku podatkowym – księgowym.

Jak posługiwać się oknem skali podatkowej?


Progi podatkowe (dla Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów)

Do (Górna granica pierwszego progu podatkowego)

Stawka – stawka % podatku za pierwszy próg podatkowy

Kwota wolna od podatku kwota wolna od podatku w danym roku – kwota do której można zarobić nie płacąc podatku. Wartość ta często mylona jest z kwotą podatku, który jest liczony od kwoty wolnej od podatku. Wpisanie kwoty podatku może spowodować błędne wyliczenie progów podatkowych przez programu oraz samego podatku w deklaracji PIT-5.

Do (Górna granica drugiego progu podatkowego)

Stawka – stawka % podatku za drugi próg podatkowy

Stawka – stawka % podatku powyżej drugiego progu podatkowego

Stawki ryczałtu – format wydruku ewidencji przychodów

Stawki dla ryczałtu ewidencjonowanego można dowolnie konfigurować według poniższych zasad:

 • Można wprowadzić dowolnie do 8 stawek ryczałtu. Do tworzenia stawek ryczałtu służy przycisk „Nowa stawka”.
  • Stawka ryczałtu wyrażana jest w procentach.
 • Można wprowadzić dowolnie do 8 podsumowań. Do tworzenia podsumowań służy przycisk „Nowa suma”.
  • Podsumowania dotyczą tylko kolumn stawek ryczałtu
  • Dwie sumy po sobie nie mogą występować.
  • Suma sumuje do „n” kolumn wstecz zawierających stawki ryczałtu.
 • Można dowolnie usunąć, bądź edytować daną stawkę bądź sumę zmieniając jej parametry

Na podstawie powyższych zasad można dowolnie sformatować wydruk ewidencji przychodów.
Szablon kolumn ewidencji przychodów widoczny jest w odpowiedniej tabeli powyżej przycisków służących do zarządzania stawkami oraz sumami ryczałtów.

Po naciśnięciu przycisku

wprowadzone dane zostaną zaktualizowane. Naciskając przycisk Pobierz można pobrać bezpośrednio z Internetu aktualne stawki podatku dochodowego od osób fizycznych jak i ryczałtu ewidencjonowanego.

SKALA PODATKOWA NA 2017/2018 rok


Skala podatkowa w programie Mała Księgowość