Spis z natury

Powrót do strony głównej
Spis z natury według cen zakupu


W spisie z natury utworzonym według cen zakupu wypisane są stany magazynowe wszystkich towarów wraz z wyszczególnieniem partii, które zostały zakupione w różnych cenach (rzeczywistych). Aby otworzyć okno spisu z natury należy wybrać z Menu opcję Magazyn/Towary/Spis z natury.

Rozchód towaru z magazynu przeprowadzany jest według metody FIFO. Oznacza to, że towar, który jako pierwszy pojawił się w magazynie, jako pierwszy go opuści.

Spis z natury według cen sprzedaży


Spis z natury według cen sprzedaży pomoże nam określić wartość towaru według cen sprzedaży. Wartość towaru obliczana jest na podstawie aktualnej ilości towaru oraz domyślnej cenie sprzedaży.

Jak posługiwać się oknem Spisu z natury?
utworzenie Spisu z natury dla domyślnego magazynu na dany dzień.

Opcja ta umożliwia utworzenie Spisu z natury na dowolny dzień. Opcja ta przydatna jest także wtedy gdy zmieniony zostanie domyślny magazyn i chcemy dla niego wykonać spis z natury. Podczas tworzenia spisu z natury możemy podać dzień na który chcemy, aby Spis z natury został utworzony, a także typ spisu jaki ma zostać utworzony.drukowanie Spisu z natury

Funkcje ta służy do wydrukowania Spisu z natury dla konkretnego magazynu na dany dzień.wyszukiwanie towaru lub usługi

Pole to służy do wyszukiwania w kartotece towaru lub usługi na podstawie indeksu, nazwy lub symbolu PKWiU/PKOB.zmiana domyślnego magazynu.

Przycisk ten umożliwia szybką zmianę domyślnego magazynu.

Czy można utworzyć Spis z natury na inną chwilę niż obecny dzień?


Spis z natury można utworzyć na dowolny dzień. W tym celu należy nacisnąć przycisk
. Funkcja ta wygeneruje spis z natury zgodny z stanem magazynowym na wskazany dzień. Uwaga! Wykonywanie tej czynności może potrwać pewną ilość czasu uzależnioną od ilości operacji wykonywanych w magazynie. Ilość czasu poświęcona na obliczenia uzależniona jest także od ilości dni o którą chcemy cofnąć stan magazynowy.