Sposób numeracji w PKPiR (Ewidencja Przychodów)

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja zmiany sposobu numerowania liczby porządkowej dokumentów i jakie są korzyści z jej używania?


Opcja ta służy do zmiany sposobu numerowania liczby porządkowej dokumentów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów oraz w Ewidencji Przychodów. Sposób numeracji można wybrać spośród trzech rodzajów:

  • Numeracja liczby porządkowej zaczyna się od początku każdego miesiąca. Dokumenty numerowane są kolejnymi liczbami naturalnymi w ten sposób, że pierwszy dokument każdego miesiąca ma numer '1′. Kolejne dokumenty oznaczane są kolejnymi numerami.
  • Numeracja ciągła od początku roku. Dokumenty numerowane są kolejnymi liczbami naturalnymi w ten sposób, że pierwszy dokument roku ma numer '1′. Kolejne dokumenty oznaczone są kolejnymi numerami. Jeżeli numeracja danego miesiąca np. stycznia kończy się na numerze 58 to numeracja miesiąca lutego rozpoczyna się od numeru 59. Dla kolejnych miesięcy sposób numerowania jest analogiczny.
  • Numeracja użytkownika. W tym sposobie numeracji użytkownik określa od których numerów w danych miesiącach zaczyna się numeracja.