Środki trwałe

Powrót do strony głównej
Wprowadzenie


Moduł „Środki Trwałe” służy do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Moduł ten składa się z następujących elementów.


Bilans otwarcia na następny rok – utworzenie na podstawie istniejących danych o środkach trwałych w danym roku podatkowym bilansu otwarcia na następny rok

Naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych – naliczenie odpisów amortyzacyjnych danego miesiąca dla środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji w danym miesiącu

Kartoteka środków trwałych – do wprowadzania nowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (OT) , wydruku kartoteki środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz do wprowadzania dokumentów aktualizacyjnych. W kartotece pokazane są wszystkie środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne ich podstawowe dane. Kartoteka nie jest „Ewidencją środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych”, ma charakter czysto pomocniczy. Zasadniczą ewidencją jest Ewidencja środków trwałych oraz roczna tabela amortyzacyjna.

Dokumenty do przeglądu dokumentów wprowadzonych do modułu oraz ich wydruku.

Plan amortyzacji środków trwałych – jest to dokument prezentujący plan amortyzacji środków trwałych w danym roku podatkowym.

Zestawienie amortyzacji miesięcznej – do przeglądu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w dowolnym miesiącu roku podatkowego oraz do zaksięgowania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych danego miesiąca do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Ewidencja środków trwałych oraz roczna tabela amortyzacyjna – jest to podstawowy dokument do przeglądu i wydruku ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz tabeli amortyzacyjnej danego roku podatkowego.