Stany magazynowe

Powrót do strony głównej
Do czego służą „stany magazynowe”?


Okno stanów magazynowych służy do przeglądania stanów magazynowych towarów w magazynie w cenach zakupu albo sprzedaży na dowolny dzień.

Aby wyświetlić stany magazynowe towarów należy wybrać z Menu opcję Magazyn/Towary/Stany magazynowe. Pojawi się okno, w którym są wypisane towary opisane indeksem, nazwą, symbolem PKWiU/PKOB, jednostką miary, stanem magazynowym oraz wartością w cenach zakupu lub sprzedaży.
Utworzenie zestawienia

Utworzenie Stanów magazynowych dla domyślnego magazynu na dany dzień w cenach zakupu lub w cenach sprzedaży lub bez podania wartości.Drukowanie zestawienia

Można dokonać wydruku stanów magazynowych wyświetlonych na ekranie.


Filtrowanie


Ustawienie filtru wg którego wyświetlane są informacje o stanach magazynowych. Filtry są identyczne jak w przypadku kartoteki towarów.


Sumy


Wyświetlona zostaje ilość towarów w magazyn w jednostkach miary oraz odpowiednia ich wartość w zależności od ustawienia albo w cenach zakupu albo w cenach sprzedaży.Wyszukiwanie


Tutaj można wyszukać towaru zawierającego szukany tekst w indeksie lub nazwie.Zmiana magazynu


Zmiana domyślnego magazynu. Po wyborze magazynu nastąpi utworzenie stanów magazynowych wg ustawionych opcji dla poprzedniego magazynu.Uwaga!

Aby wprowadzić partię danego towaru do magazynu, należy wprowadzić dokument BO, dokument PZ lub dokument PW. Przy pomocy pierwszego z dokumentów (BO) wprowadzamy bilans początkowy danego towaru w magazynie (w przypadku, gdy prowadziliśmy do tej pory kartotekę magazynową ręcznie lub przy pomocy innego programu komputerowego). Przy pomocy dokumentu PZ wprowadzamy zakupione towary. Natomiast w przypadku dokumentów PW np. nadwyżkę z inwentaryzacji, przychód z produkcji itp.