Stawka za 1 km przebiegu pojazdu

Powrót do strony głównej
Do czego służy kartoteka stawek?


Opcja ta służy do zakładania i aktualizacji danych dotyczących stawek za 1km przebiegu pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych.


Jak zarządzać kartoteką stawek?


Dostępne są następujące przyciski:
wprowadzanie nowych stawek

Po naciśnięciu tego przycisku podajemy


Od kiedy obowiązuje nowa stawka za 1km należy wprowadzić datę od kiedy obowiązują nowe stawki

Stawka za 1km dla pojazdów o pojemności do 900 cm3 należy podać w złotych stawkę za 1km przebiegu pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych

Stawka za 1km dla pojazdów o pojemności powyżej 900 cm3 należy podać w złotych stawkę za 1km przebiegu pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych

Stawka za 1km dla motocykla należy podać w PLN stawkę za 1km przebiegu pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych

Stawka za 1km dla motoroweru należy podać w PLN stawkę za 1km przebiegu pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych


Po naciśnięciu przycisku

stawki dla danej daty zostaną dopisane do istniejących już stawek, zaś po naciśnięciu przycisku

wprowadzone dane zostaną anulowane i nie będą wprowadzone do listy stawek.

Program sprawdza poprawność podania daty od której obowiązują nowe stawki i nie dopuszcza do wprowadzenia już istniejącej daty.
poprawianie zapisów dotyczących danej daty

W opcji tej mamy możliwość poprawy wprowadzonych wcześniej danych tak jak po naciśnięciu
.
wydruk wprowadzonych stawek za 1km przebiegu

W opcji tej mamy możliwość wydrukowania listy wprowadzonych stawek na drukarce systemowej.
usuwanie stawek dla danej daty od której obowiązywały.

Przyciśnięcie przycisku

spowoduje usunięcie zaznaczonych stawek za 1 km przebiegu.