Terminarz należności

Powrót do strony głównej
Do czego służy terminarz należności?


Terminarz należności jest listą faktur za które nie otrzymaliśmy dotychczas zapłaty ułożoną w kolejności według terminów płatności. Terminarz ten wyznacza terminy zapłat które nie zostały uregulowane przez naszych kontrahentów. Opcja ta pozwoli nam kontrolować płynność przepływów finansowych w firmie.

Dodatkowo w oknie tym znajdziemy serię pomocnych opcji ułatwiających nam pracę, takich jak wydrukowanie noty odsetkowej, wezwania do zapłaty czy nadrukowanie koperty do kontrahenta lub otrzymanie danych kontaktowych kontrahenta.


Jak zarządzać terminarzem należności?


wprowadzenie zapłaty za dokument.

Funkcja ta służy do wprowadzenia zapłaty za dokument. Wprowadzenie całkowitej zapłaty za dokument spowoduje usunięcie danego dokumentu z listy. Po dokonaniu zapłaty niezbędne może okazać się odświeżenie terminarza zobowiązań.


utworzenie przelewu.

Opcja ta pozwoli nam automatycznie wygenerować przelew za wybraną fakturę.


wizytówka kontrahenta.

Opcja ta umożliwia podglądnięcie wizytówki kontrahenta. Na wizytówce umieszczone są wszystkie dane kontaktowe kontrahenta.


wezwanie do zapłaty.

Funkcja ta pozwoli nam utworzyć wezwanie do zapłaty za konkretny dokument dla danego kontrahenta.


utworzenie noty odsetkowej.

Opcja ta umożliwia utworzenie noty odsetkowej tylko za wybrany dokument dla danego kontrahenta. Po utworzeniu noty odsetkowej istnieje możliwość utworzenia dla danego kontrahenta noty odsetkowej dla większej ilości dokumentów poprzez zmianę parametrów czasowych.Można też to uczynić w oknie rozrachunków z kontrahentami. Notę odsetkową można wydrukować po wygenerowaniu jej przy użyciu tej opcji. Stopka oraz nagłówek noty odsetkowej może zostać zdefiniowany w parametrach modułu rozliczeniowego w danych firmy.odświeżenie terminarza zapłat.

Jeżeli zostaną dokonane zmiany w terminarz zapłat np. faktura zostanie opłacona, aby utworzyć aktualny terminarz zapłat należy skorzystać z tej opcji.


wydrukowanie terminarza należności

Opcja ta służy do wydrukowania terminarz należności.


odnalezienie powiązanego dokumentu magazynowego

Opcja ta służy do szybkiego odszukania powiązanego z dokumentem księgowym dokumentu magazynowego. Odszukiwanie powiązanego dokumentu magazynowego odbywa się na podstawie numeru faktury. Może się zdarzyć, że program odnajdzie więcej niż jeden powiązany dokument magazynowy. W tym przypadku wyświetlone zostanie okno z wyborem dokumentu magazynowego który chcemy pokazać. Odnaleziony dokument magazynowy będzie podświetlonym dokumentem w oknie zestawienia dokumentów magazynowych.


Filtrowanie dokumentów terminarza należności

Opcja ta służy do filtrowania dokumentów po dacie dokumentu, zwłoki w dniach lub kodzie przedstawiciela handlowego w terminarzu należności.


wyszukiwanie dokumentu

Pole to służy do wyszukiwania dokumentu na podstawie numeru faktury bądź nazwy kontrahenta.