Terminarz zobowiązań

Powrót do strony głównej
Do czego służy terminarz zobowiązań?


Terminarz zobowiązań nazywany również terminarzem płatności jest listą faktur ułożoną w kolejności według terminów płatności. Terminarz ten wyznacza terminy zapłat za faktury, które jeszcze nie uregulowaliśmy. Dzięki tej opcji nie zapomnimy zapłacić za żadną z faktur w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo w oknie tym znajdziemy serię pomocnych opcji ułatwiających nam pracę, takich jak automatyczne utworzenie przelewu czy uzyskanie danych kontaktowych kontrahenta.


Jak zarządzać terminarzem zobowiązań?


wprowadzenie zapłaty za dokument.

Funkcja ta służy do wprowadzenia zapłaty za dokument. Wprowadzenie całkowitej zapłaty za dokument spowoduje usunięcie danego dokumentu z listy. Po dokonaniu zapłaty niezbędne może okazać się odświeżenie terminarza zobowiązań.


utworzenie przelewu.

Opcja ta pozwoli nam automatycznie wygenerować przelew, dzięki któremu uregulujemy zapłatę za fakturę.


wizytówka kontrahenta.

Opcja ta umożliwia podglądnięcie wizytówki kontrahenta. Na wizytówce umieszczone są wszystkie dane kontaktowe kontrahenta.


odświeżenie terminarza zapłat.

Jeżeli zostaną dokonane zmiany w terminarz zapłat np. faktura zostanie opłacona, aby utworzyć aktualny terminarz zapłat należy skorzystać z tej opcji.


wydrukowanie terminarza zapłat

Opcja ta służy do wydrukowania terminarz zapłat.


odnalezienie powiązanego dokumentu magazynowego

Opcja ta służy do szybkiego odszukania powiązanego z dokumentem księgowym dokumentu magazynowego. Odszukiwanie powiązanego dokumentu magazynowego odbywa się na podstawie numeru faktury. Może się zdarzyć, że program odnajdzie więcej niż jeden powiązany dokument magazynowy. W tym przypadku wyświetlone zostanie okno z wyborem dokumentu magazynowego który chcemy pokazać. Odnaleziony dokument magazynowy będzie podświetlonym dokumentem w oknie zestawienia dokumentów magazynowych.


Filtrowanie dokumentów terminarza zapłat

Opcja ta służy do filtrowania dokumentów po dacie dokumentu, zwłoki w dniach lub kodzie przedstawiciela handlowego w terminarzu zapłat.


wyszukiwanie dokumentu

Pole to służy do wyszukiwania dokumentu na podstawie numeru faktury bądź nazwy kontrahenta.