Tryb konsoli

Powrót do strony głównej
Tryb konsoliTryb konsoli jest jednym z dwóch alternatywnych trybów działania serwera (oprócz trybu usługi) w którym proces serwera działa w „trybie graficznym”. W oknie konsoli serwera wyświetlane zostają wszystkie komunikaty wraz z czasem.

Zaletą konsoli serwera jest fakt, iż wszystkie operacje wykonywane przez serwer są pokazywane na ekranie – w ten sposób można bezpośrednio śledzić działanie systemu.

Wadą konsoli serwera jest fakt iż nie może być uruchomiona gdy na komputerze nie jest zalogowany żaden użytkownik Windowsowy.

Start trybu konsoli


Tryb konsoli można wystartować korzystając z opcji „SerwerStart w trybie konsoli” bądź uruchamiając plik:

SerwerU.exe -c

Zatrzymywanie trybu konsoliTryb konsoli można zatrzymać, zatrzymując proces aplikacji graficznej. W tym celu należy nacisnąć przycisk zamknięcia aplikacji
.


Uwaga!
Tryb konsoli może być jedynym trybem działania serwera dla systemów operacyjnych nie wspierających usług systemu.