Tryb usługi

Powrót do strony głównej
Tryb usługiTryb sługi jest jednym z dwóch alternatywnych trybów działania serwera (oprócz trybu konsoli) w którym proces serwera działa w trybie usług systemu. W tym trybie nie ma dostępnego żadnego interfejsu graficznego serwera.

Usługa zostaje zarejestrowana w systemie pod nazwą „Serwer Małej Księgowości „Rzeczpospolitej””.

Obecny stan usługi systemu wyświetlany jest zawsze w oknie zarządzania serwerem.

Zaletą usługi serwera jest fakt, iż jego działanie nie wymaga żadnej obsługi. Nie można przypadkowo zamknąć usługi serwera oraz usługa serwera może działać w systemie w którym nie zalogowany jest żaden użytkownik, gdyż działa w kontekście użytkownika systemu. Dodatkowo usługa może zostać skonfigurowana w ten sposób, że uruchamia się automatycznie po starcie systemu.

Typ uruchomienia usługi można zmienić w ustawieniach serwera.

Start trybu usługi


Tryb usługi można wystartować korzystając z opcji „OperacjeUruchom serwer” bądź uruchamiając plik:

SerwerU.exe -u

Usługę można również wystartować korzystając z opcji „Usługi” w „Narzędziach administracyjnych” systemu.

Zatrzymywanie trybu usługi


Tryb usługi można zatrzymać korzystając z opcji „OperacjeZatrzymaj serwer” bądź z wiersza poleceń uruchamiając plik:

SerwerU.exe -s

Usługę można również zatrzymać korzystając z opcji „Usługi” w „Narzędziach administracyjnych” systemu.


Uwaga! Tryb usługi serwera może nie być dostępny dla użytkowników starszych systemów operacyjnych.