Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Powrót do strony głównej
Do czego służy tworzenie kopii bezpieczeństwa?Opcja ta umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa na wymiennych nośnikach danych. Do takich nośników należą między innymi dyskietki. Aby tego dokonać będziesz potrzebować przynajmniej jednej dyskietki HDD 1.44MB. Ilość dyskietek, wymaganych do utworzenia archiwum jest uzależniona od ilości wprowadzonych danych. Jeżeli dyskietki, które posiadasz nie są sformatowane możesz także sformatować je korzystając z odpowiedniego przycisku FORMATUJ (W celu zapoznania się z formatowaniem zajrzyj do instrukcji systemu operacyjnego Windows).

Można także jednak wykonywać kopię bezpieczeństwa na dysku twardym. Nazwa takiego archiwum może być „C:Archiwum.zip”.

Program nie umożliwia tworzenia kopii bezpieczeństwa bezpośrednio na płycie CD. Aby utworzyć kopię bezpieczeństwa na płycie CD należy wykonać kopię bezpieczeństwa na dysku twardym, a następnie przy użyciu programu do nagrywania płyt CD nagrać utworzony plik kopii bezpieczeństwa na płycie.


Jakie są zalety tworzenia kopii bezpieczeństwa?W przypadku utraty danych na komputerze można przywrócić ich zawartość z magnetycznych nośników informacji.

Dzięki możliwości archiwizowania danych można także przenosić dane pomiędzy komputerami na których zainstalowany jest program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”. Dla przykładu można w pracy wykonać kopię bezpieczeństwa danych, a następnie w domu na własnym komputerze odtworzyć jej zawartość i odwrotnie. Należy wtedy jednak pamiętać, aby dane tak przenoszone były odpowiednio zsynchronizowane.


Jak wykonać kopię bezpieczeństwa?


W pole Ścieżka archiwum należy wpisać docelową ścieżkę, w której chcemy umieścić kopię bezpieczeństwa.

W przypadku nośników wymiennych program w razie potrzeby wykona kopię na kilku nośnikach.

Rozpoczęcie archiwizacji rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku
. W przypadku zrezygnowania z wykonania kopii bezpieczeństwa należy nacisnąć przycisk
.

Program zapamięta ostatnio używany plik archiwum w celu szybszego wykonywania kopii bezpieczeństwa.


Wskazówka!

Rób kopię bezpieczeństwa regularnie, aby uniknąć niespodziewanej utraty danych spowodowanej aktywnością wirusa bądź innym zdarzeniem losowym.