Typy dokumentów

Powrót do strony głównej
Jakie są typy dokumentów wykorzystywane w module „Magazyn”?


Dokumenty magazynu można podzielić na kilka grup:


 • Dokumenty obrotu wewnętrznego:

  Dokumenty te zwolnione są z podatku VAT.

  • BO – dokument ten służy do wprowadzenia bilansu otwarcia. Z dokumentu tego korzystamy w przypadku, gdy do tej pory prowadziliśmy magazyn ręcznie, lub za pomocą innego programu komputerowego.
  • PW – służy udokumentowaniu przychodu wewnętrznego.
  • RW – dokument ten użyteczny jest jeśli chcemy dokonać rozchodu wewnętrznego.
  • MM- – dokument przekazania towaru z magazynu do innego magazynu. Wystawianie tego dokumentu co do obsługi zbliżone jest do dokumentu RW.
  • MM+ – dokument przyjęcia towaru z innego magazynu. Wystawianie tego dokumentu co do obsługi zbliżone jest do dokumentu PW.

 • Dokumenty zakupu:

  • PZ – przyjęcie towaru. Dokument ten wprowadzamy w przypadku zakup nowego towaru od dostawcy.
  • RR – przyjęcie towaru stwierdzone fakturą RR. Dokument ten wprowadzamy jeżeli chcemy przyjąć towar na magazyn wystawiając równocześnie fakturę RR.


 • Dokumenty produkcji:

  • PR – dokument stwierdzający produkcję bądź kompletacją towaru.


 • Dokumenty sprzedaży:

  • WZ – dokument służący do wydania towaru z magazynu związanego z dostawami towarów lub świadczeniem usług, a następnie wystawienia na jego podstawie faktury, rachunku lub paragonu . W tym przypadku należy dodatkowo określić w polu znajdującym się obok symbolu dokumentu, jaki dokument będzie dodatkowo wystawiany do dokumentu WZ.
  • FA – dokument faktury usługowej.


 • Dokumenty korygujące:


  • KPZ – dokument korygujący przychód zewnętrzny (PZ). W dokumencie takim możemy skorygować ilość przyjętego towaru, jego cenę, bądź stawkę VAT. Ilość możemy korygować tylko i wyłącznie jako zwrot towaru do dostawcy.

  • KRR – korekta dokumentu RR. Jeżeli zajdzie potrzeba skorygowania wystawionej faktury RR. Korekta odbywa się tak samo jak w przypadku korygowania dokumentu przyjęcia PZ.

  • KWZ – jest to dokument korygujący dostawy (WZ). W dokumencie KWZ możemy skorygować ilość przyjętego towaru, jego cenę, bądź stawkę VAT. Ilość możemy korygować tylko i wyłącznie jako zwrot towaru do dostawcy (Dostawcą w tym przypadku jest nasza firma).

  • KFA – jest to dokument korygujący dokument faktury usługowej (FA).