Urzadzenie fiskalne

Powrót do strony głównej
Pierwsze kroki


 1. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, aby korzystać z drukarki fiskalnej jest zaznaczenie w parametrach modułu magazynowego w edycji danych firmy, iż chcemy fiskalizować wystawiane paragony.
 2. Następnym krokiem jest konfiguracja urządzenia fiskalnego oraz zaprogramowanie drukarki fiskalnej.
 3. Gdy drukarka będzie już skonfigurowana prawidłowo, można przejść do fiskalizacji sprzedaży..

Konfiguracja urządzenia fiskalnego


Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” może obsługiwać co najwyżej jedno urządzenie fiskalne w jednym czasie. Aby skonfigurować urządzenie fiskalne, należy w menu „Narzędzia” odnaleźć podmenu „Urządzenia fiskalne”, a w nim „Ustawienia”.

W oknie ustawień urządzeń fiskalnych możemy wybrać model dostępnego urządzenia fiskalnego. Dostępne są tylko te modele, których biblioteki sterujące zostały zainstalowane podczas instalacji programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”. Jeżeli, model którego szukasz nie znajduje się na liście spróbuj zainstalować program ponownie wybierając stosowne biblioteki urządzeń fiskalnych. Wybierając model urządzenia fiskalnego automatycznie ukażą się dane producenta urządzenia oraz jego adres internetowy, pod którym można uzyskać więcej informacji na temat urządzenia. Następnie należy wybrać rodzaj połączenia z drukarką fiskalną oraz określić prędkość przesyłu danych. W większości przypadków jest to port COM1 lub COM2 oraz prędkość 9600 BPS. Dane te muszą być zgodne z ustawieniami systemowymi portu. Po ustawieniu wszystkich parametrów należy sprawdzić połączenie komputera z urządzeniem fiskalnym korzystając z przycisku .

Istnieją także dodatkowe opcje, które można ustawić w tym oknie. Pomogą one dopasować działanie drukarki fiskalnej do twoich potrzeb:

 • Liczba linii wysuwu – Dzięki tej opcji można ustawić dodatkową liczba pustych linii, które mają być wysunięte po każdym wydrukowaniu paragonu fiskalnego.
 • Nie drukuj numeru systemowego – Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nie będzie drukowany na paragonie numer dokumentu na podstawie którego został wystawiony.
 • Wysuń szufladę po zakończeniu transakcji – Zaznaczenie tej opcji umożliwi wysunięcie podłączonej do drukarki fiskalnej szuflady po każdorazowym dokonaniu transakcji. Dodatkowo operację tę można przyporządkować wybranemu skrótowi klawiszowemu.
 • Akceptuj paragon przed zakonczeniem transakcji – Zaznacz jeżeli chcesz przed zakończeniem transakcji fiskalnej mieć możliwość weryfikacji paragonu. Jeżeli ta opcja jest aktywna, program przed zakończeniem transakcji zapyta się czy zakończyć transakcję.

Zapisanie opcji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku .


Programowanie drukarki fiskalnej


Programując drukarkę fiskalną możemy ustawić nagłówek, który będzie drukowany przez drukarkę fiskalną jak i zaprogramować stawki PTU dla drukarki fiskalnej. Dostęp do obu opcji możliwy jest poprzez wybranie z menu „Narzędzia” podmenu „Urządzenia fiskalne”, a następnie „Programowanie”.

Programowanie zegara


Można dokonać zmiany ustawień zegara urządzenia fiskalnego na podstawie danych systemowych komputera. Opcja ta dostępna jest tylko Posnet Thermal.


Jakie raporty można drukować wykorzystując drukarkę fiskalną?


Korzystając z drukarki fiskalnej można wydrukować raport dobowy, okresowy oraz raport kasjera (zmianowy). Raport dobowy musi być wykonany przed wykonywaniem krytycznych czynności takich jak programowanie stawek PTU. Dostęp do obu opcji możliwy jest poprzez wybranie z menu „Narzędzia” podmenu „Urządzenia fiskalne”, a następnie „Raporty”.

Z jakimi drukarkami fiskalnymi współpracuje program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”?


Obecnie program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” współpracuje z następującymi drukarkami fiskalnymi:

 • Emar Duo Pro
 • Elzab Omega
 • Posnet Temo
 • Posnet Thermal
 • Optimus Vento/Vivo

Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” może także współpracować z drukarkami fiskalnymi korzystającymi z tych samych protokołów co wyżej wymienione drukarki.

Co zrobić w przypadku napotkania problemów?


W przypadku napotkania problemów należy sprawdzić czy drukarka fiskalna jest prawidłowo podłączona do komputera i czy w prawidłowy sposób odbywa się komunikacja z tym urządzeniem. Można także przejrzeć listę znanych problemów, może znajdzie się na niej rozwiązanie problemu.
W przypadku napotkania nieobsługiwanych błędów proszę także zajrzeć do instrukcji użytkownika drukarki w celu identyfikacji błędów. Jeżeli to zawiedzie prosimy skontaktować się z serwisantem bądź z producentem oprogramowania. Dodatkowo w takich przypadkach prosimy o włączenie opcji raportowania drukarki fiskalnej, a następnie o przesłanie pliku „Raporty/Urzadzenie fisklane.txt” do producenta oprogramowania.

Znane problemy z komunikacją z drukarką


Jeżeli w trakcie komunikacji z drukarką występuje błąd upewnij się czy w ustawieniach portu komunikacyjnego sterowanie przepływem ustawione jest na „Xon/Xoff” oraz Bufory wejściowy i wyjściowy ustawione są na Max.

Jeżeli masz problemy z drukarką fiskalną pracującą na sterownikach Posnet Thermal spróbuj skorzystać z sterowników drukarki Emar Duo Pro.