Ustawienia serwera

Powrót do strony głównej
Ustawienia serweraOpcje zmiany ustawień w oknie zarządzania serwerem służy do zmiany ustawień działania serwera.


Domyślna kontrola użytkowników – Opcja ta określa domyślny poziom dostępu do funkcjonalności serwera w przypadku gdy dla danego użytkownika oraz dla grupy do której należy użytkownik nie zdefiniowano jawnie żadnego prawa dostępu. Możliwe jest zezwolenie na używanie funkcji dla których nie zdefiniowano uprawnień (domyślne ustawienie) oraz nie zezwolenie na używanie funkcji dla których nie zdefiniowano uprawnień.

Typ uruchomienia usługi – Opcja ta służy do określenia typu uruchomienia usługi programu. Domyślnnym typem uruchomienia usługi jest „Automatyczny”. Jeżeli nie chcemy, aby serwer uruchamiał sie automatycznie, możemy przestawić typ uruchomienia usługi na „Ręczny” i samodzielnie kontrolować uruchamianie i zatrzymywanie usługi. Wartość „Wyłączony” służy do całkowitego wyłączenia usługi, przy tej wartości będzie możliwe jedynie uruchomienie serwera w trybie konsoli.

Użytkownik usługi – Opcja ta służy do określenia użytkownika usługi programu. Domyślnnym użytkownikiem usługi jest Lokalne konto systemowe. Jeżeli nie chcemy, możemy przełączyć na Usługe sieciową.

Opóźninie uruchomienia – Opcja ta służy do zdefiniowania ilości sekund opóźnienia startu usługi. Opcja ta może być konieczna do ustawienia w przypadku gdy serwer nie uruchamia się prawidłowo ze względu na brak połączenia z serwerem SQL. Dzięki tej opcji można opóźnić czas startu usługi serwera programu.

Używaj drukarki fiskalnej podłączonej do serwera – Zaznaczenie tej opcji umożliwi wykorzystanie jednej drukarki fiskalnej podłączonej do serwera do wydruku paragonów fiskalnych z wszystkich stacji. W tym trybie nie wszystkie drukarki fiskalne mogą obsługiwać wszystkie funkcje programu.