Ustawienia

Powrót do strony głównej
Ustawienia


W oknie ustawień mamy możliwość zdefiniowania takich danych dotyczących dokumentu jak:


Firma – W pole to należy wpisać dane własnej firmy. Pole to może również pozostać puste. Jeżeli dokonaliśmy importu danych z programu „Mała Księgowość Rzeczpospolitej” możemy za pomocą przycisku „Wstaw dane firmy” wstawić zaimportowane dane firmy.

Dodatkowo istnieje możliwość dodania logo firmy, które będzie drukowane na dokumentach, oraz umieszczane w eksportowanych dokumentach HTML. Eksportując dane do plików HTML, należy jednakże pamiętać o tym, iż dokument zapisany może być, nie w jednym ale kilku plikach na dysku.

Kontrahent – W pole to należy wpisać adresata oferty. Jeżeli chcemy skierować ofertę do szerokiego grona kontrahentów pole to możemy pozostawić nie wypełnione. W pole to można także wstawić zaimportowane dane kontrahenta. W zakładce poświęconej kontrahentowi należy także wybrać cenę sprzedaży, w przypadku oferty, według której chcemy aby do dokumentu były wstawiane zaimportowane towary bądź usługi.

Nagłówek dokumentu – W pole to należy wpisać tekst, który chcemy aby został wydrukowany jako nagłówek dokumentu.

Nagłówek strony – W pole to należy wpisać tekst, który chcemy aby został wydrukowany jako nagłówek każdej strony dokumentu.

Stopka strony – W pole to należy wpisać tekst, który chcemy aby został wydrukowany jako stopka każdej strony dokumentu.

Stopka dokumentu – W pole to należy wpisać tekst, który chcemy aby został wydrukowany jako stopka dokumentu.Pierwszy start programu Mała Księgowość

W pola nagłówków oraz stopek można wstawić przygotowany wcześniej ustalony podpis. Podpisy można przygotowywać w opcjach programu („Narzędzia/Opcje…”).


Ustawienia, a eksportowanie dokumentu do pliku HTML


Jeżeli zamierzamy zapisać ofertę jako plik HTML i opublikować ją na stronach WWW i znasz podstawy języka HTML, w pole firmy, kontrahenta, nagłówków oraz stopek można wpisać odpowiednie znaczniki języka HTML. Znaczniki te można wstawić w celu wstawienia logo firmy, zmiany czcionki itp. Korzystając z takich możliwości możemy dowolnie formatować wygląd oferty.