Użytkownicy

Powrót do strony głównej
Lista użytkownikówLista użytkowników zawiera listę wszystkich użytkowników systemu wraz z ich obecnym stanem. Gdy lista użytkowników jest widoczna można dodać, edytować bądź usunąć użytkownika. Usunięcie użytkownika jest możliwe tylko wtedy gdy jest on wylogowany.

Edytując bądź dodając nowego użytkownika możemy:

  • podać jego nazwę
  • podać lub zmienić hasło
  • grupę do której należy użytkownik
  • podać jego Imię
  • podać jego Nazwisko
  • ustawić dostęp do poszczególnych opcji systemu

Maksymalna liczba użytkownikówUdostępniony serwer może wspierać do 5 użytkowników. Jeżeli chcemy wprowadzić nowego użytkownika, należy usunąć użytkownika który nie jest już używany.

Definiowanie dostępu dla użytkownikaW celu zdefiniowania dostępu użytkownika do poszczególnych funkcji systemu służą dwie tabele: funkcji głównych oraz funkcji podrzędnych. Definiując dostęp do funkcjonalności dla użytkownika można określić jedno z praw:

  • T – Dostęp do funkcjonalności
  • ? – Dostęp do funkcjonalności taki jak dla grupy, bądź domyślny dla serwera
  • N – Brak dostępu do funkcjonalności

Zmiana prawa odbywa się poprzez naciśnięcie lewym przyciskiem myszy na przecięciu nazwy funkcjonalności oraz kolumny z prawem jakie chcemy ustalić dla danego użytkownika

Dla niektórych funkcjonalności zdefiniowane są funkcjonalności podrzędne. Dostępne są one do edycji w okienku poniżej.