VAT-7D

Powrót do strony głównej
W jaki sposób poruszać się w oknie formularza VAT-7D?


W tej części programu możemy o ile prowadzimy ewidencję sprzedaży dla potrzeb VAT (REJESTRY VAT) wydrukować formularz zeznania podatkowego VAT-7. Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się nam wypełniony formularz VAT-7 dla aktualnego miesiąca księgowego lub VAT-7/K dla aktualnego kwartału w zależności od wybranej metody rozliczenia VAT.

Wprowadzone zapisy do rejestrów 4, 7, 10, 13 nie są brane pod uwagę w momencie sporządzania deklaracji VAT-7D

Do wyboru mamy pięć przycisków i dwie zakładki. Zakładki służą do zmiany stron formularza VAT-7D.
pokaż formularz za kwartał

Opcja ta służy do poruszania się między formularzami z danych kwartałów.drukuj formularz

Funkcja ta służy do wydrukowania formularza VAT-7D na drukarce systemowej.aktualizuj zawartość formularze

Opcja ta służy do aktualizacji danych zawartych w formularzu. Podając odpowiedni miesiąc otrzymamy formularz dotyczący wybranego miesiąca.utworzenie przelewu

Przycisk ten służy do szybkiego utworzenia przelewu do Urzędu Skarbowego na podstawie danych z formularza.


wybranie odpowiedniego formularza lub załącznika z listy dostępnych.

Przycisk ten służy do szybkiego wybrania potrzebnego do wyświetlenia i wydrukowania formularza VAT-7D lub jednego z załączników VAT-ZD. Liczba tworzonych załączników VAT-ZD wprowadzana jest w poz. 81 formularza VAT-7D.


PO WYDRUKOWANIU SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ WPROWADZONYCH DANYCH
Czy jest możliwość zmiany daty wypełnienia formularza?Data wypełnienia formularza jest zmieniana automatycznie podczas aktualizacji danych i ustawiana jest wtedy na podstawie daty systemowej. Można tę datę zmienić ręcznie edytując to pole.


Uwaga!

  • Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma jest w VAT.
  • Od 1 maja 2004 roku w celu poprawnego wyliczenia podatku VAT do zapłaty albo zwrotu konieczne jest ustalenie wskaźnika udziału rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo edycji danych firmy.
  • Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.
  • Po wydrukowaniu sprawdź poprawność danych.