VAT – UEK

Powrót do strony głównej
W jaki sposób poruszać się w oknie formularza VAT – UEK?W tej części programu możemy o ile prowadzimy ewidencję sprzedaży dla potrzeb VAT (REJESTRY VAT) jako podatnicy VAT – UE dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy o VAT dokonać korekty wcześniej złożonej informacji podsumowującej, w której popełniono błąd. Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się nam formularz VAT – UEK z wypełnionymi informacjami dotyczącymi danych podatnika.

Do wyboru mamy cztery przyciski i dwie zakładki. Zakładki służą do zmiany stron formularza VAT – UEK.
pokaż dany formularz za wybrany miesiąc lub kwartał danego roku księgowego.

Opcja ta służy do poruszania się między formularzami z danych miesięcy lub kwartałów roku księgowego.aktualizuj zawartość formularza VAT – UEK.

Opcja ta służy do aktualizacji danych podatnika zawartych w formularzu. Podając odpowiedni miesiąc lub kwartał otrzymamy formularz dotyczący wybranego miesiąca lub kwartału zaktualizowany danym podatnika z danych firmy.drukuj formularz

Funkcja ta służy do wydrukowania aktualnie wyświetlanego formularza VAT – UEK na drukarce systemowej.E-deklaracje

Opcja ta służy do zapisania deklaracji w Zestawieniu E-deklaracji w celu późniejszego jej podpisania i wysłania droga elektroniczną.


Pojawi się ekran:


Tworzenie e-Deklaracji w programie Mała Księgowość

Należy wybrać:anulowanie zapisywania E-deklaracjidodanie deklaracji do zestawienia
Wyjście

Opcja ta służy do opuszczenie formularza VAT-UEK.Wszystkie dane dotyczące korekt informacji o wewnątrzwpólnotowych dostawach – część C jak i o wewnątrzwspólnotowych nabyciach – część Djak i o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług – część E należy wypełnić „ręcznie” edytując poszczególne pozycje formularza.


Jeśli zachodzi taka potrzeba to wszystkie dane formularza można dowolnie edytować.

PO WYDRUKOWANIU SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ WPROWADZONYCH DANYCH

Czy jest możliwość zmiany daty wypełnienia formularza?


Data wypełnienia formularza jest zmieniana automatycznie podczas aktualizacji danych i ustawiana jest wtedy na podstawie daty systemowej. Można tę datę zmienić ręcznie edytując to pole.


Uwaga!

  • Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma jest PODATNIKIEM UNIJNYM.
  • Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.
  • Po wydrukowaniu sprawdź poprawność danych.