Widoki tabelaryczny

Powrót do strony głównej
Widoki tabelaryczny
Widoki tabelaryczny umożliwia nam edycję i przeglądanie oferty bądź zamówienia ze szczególnym naciskiem na edycję kluczowych atrybutów elementów oraz porównaniem poszczególnych pozycji. W tym Widokiu możemy zobaczyć więcej atrybutów, większej ilości elementów oferty bądź zamówienia. Zaletą tego Widokiu jest możliwość szybkiego edytowania danych, wadą natomiast brak możliwości dokładnego wglądu w hierarchię budowy oferty oraz nie możność edytowania wszystkich parametrów elementów.


Oferty i zamówienia programu Mała Księgowość


Jak można edytować ofertę w Widokiu tabelarycznym?W oknie Widokiu tabelarycznego możemy poruszać się zarówno za pomocą myszki, jak i za pomocą klawiatury. Operując strzałkami w szybki sposób możemy zmieniać położenie kursora. Po naciśnięciu klawisza „ENTER” bądź dwukrotnym kliknięciu na wskazane pole, o ile tylko pole to można edytować, pokaże się pole edycyjne danego pola. Będąc w trybie edycji możemy przechodzić pomiędzy poszczególnymi polami i zmieniać ich zawartości.