Właściwości

Powrót do strony głównej
WłaściwościOkno właściwości elementu dostępne jest zawsze po prawej stronie ekranu. W oknie tym znajdują się wszystkie informacje dotyczące obecnie wybranego elementu oferty. W Widokiu drzewa do edycji dostępne są wszystkie atrybuty, natomiast w Widokiu tabelarycznym wszystkie atrybuty dostępne w właściwościach dostępne są jedynie na zasadzie podglądu.


Oferty i zamówienia programu Mała Księgowość