Zabezpieczenie systemu hasłem

Powrót do strony głównej
Zabezpieczanie systemu hasłem


Opcja ta służy do zabezpieczenia systemu hasłem przed niepożądanym dostępem. Po zdefiniowaniu hasła w tej opcji programu przy każdorazowym uruchomieniu programu użytkownik będzie musiał podać hasło aby móc skorzystać z programu.


W jaki sposób mogę wyłączyć hasło?


Aby wyłączyć hasło do systemu należy ustawić w tej opcji puste hasło, naciskając w polu „Hasło” klawisz „ENTER”.