Lista zadań

Powrót do strony głównej
Lista zadańLista zadań zawiera listę wszystkich zadań automatycznie wykonywanych w systemie. Gdy lista zadań jest widoczna można jedynie edytować dane zadania. Nie można usunąć bądź dodać nowego zadania do systemu.

Edytując zadanie możemy:

  • Aktywne – określa czy dane zadanie jest aktywne i ma być wykonywane automatycznie
  • Czas uruchomienia – czas uruchomienia zadania. Zadanie będzie się uruchamiało codziennie w wyznaczonej godzinie.

W oknie edycji dostępna jest również ostatnia data uruchomienia zadania przez system.

Lista zadań serweraArchiwizacja – Zadanie archiwizacji danych