Zapotrzebowanie

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja zapotrzebowanie?


Arkusz zapotrzbowania używany jest w celu wygenerowania listy zapotrzebowania towarowego. Arkusz zapotrzbowania generowany jest między innymi na podstawie nie zrealizowanych zamówień, obecnych stanów magazynowych oraz możliwości produkcyjnych.

Jak utworzyć arkusz zapotrzebowania?


Arkusz zapotrzbowania można utworzyć z uwzględnieniem dat, na które niezbędne jest dostarczenie, wyprodukowanie bądź zakup towarów.

Podczas tworzenia arkusza zapotrzbowania można również uwzględnić kontrahenta, dla którego zgłaszane jest zapotrzebowanie towarowe. W przypadku zrezygnowania z tej opcji zapotrzbowanie zostanie zgrupowane bez uwzględniania podziału na kontrahentów.